suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Handarbetsgrupper vid servicecentralen

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Servicecentralernas handarbetsgrupper erbjuder kreativa aktiviteter till exempel för hantverksälskare. Du kan handarbeta självständigt eller delta i handledda kurser.

Vi tar ut en avgift för materialen, eller du kan skaffa materialen själv enligt handledarens lista. Du kan fråga på servicecentralen om grupperna.

Du kan få det nödvändiga servicecentralskortet kostnadsfritt från servicecen ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Servicen är avsedd för pensionärer och arbetslösa från Helsingfors.

Du måste ha ett giltigt servicecentralkort.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 31.3.2024