suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Servicecentralens plats för egenvård

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Vid servicecentrets egenvård, dvs. Ite-punkten, kan du på egen hand mäta ditt blodtryck samt bekanta dig med guider och broschyrer om hälsofrämjande. Det finns en våg på vissa ställen.

De flesta servicecentraler har en punkt för egenvård. Du kan besöka punkten under servicecentralens öppettider.

Tjänsten är avsedd för pensionerade och arbetslösa Helsingforsbor.

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 31.3.2024