suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Öppna diskussionsgrupper vid servicecentralen

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Som namnet säger är de öppna diskussionsgrupperna öppna för alla servicecentralernas besökare. I Grupperna diskuteras ett brett spektrum av frågor av gemensamt intresse. Vissa grupper kan även träffas kring ett visst tema.

Servicecentralerna erbjuder även svenskspråkiga diskussionsgrupper och multikulturella grupper.

Öppna diskussionsgrupper finns på vissa servicecentraler. Du kan fråga ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 31.3.2024