suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Svenskspråkig verksamhet vid servicecentralen

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

I diskussionsgrupperna får du någon att prata med, trevlig samvaro och stöd för din vardag. Servicecentralerna erbjuder också handledd motion och social handledning på svenska.

Vissa servicecentraler erbjuder aktiviteter på svenska. Du kan fråga servicecentralens socialhandledare om grupper och andra aktiviteter. Vi samarbetar med dig för att ta reda på vilken verksamhet som är precis rätt fö ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 31.3.2024