suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Organisaatio

Vaihtoehtoinen nimi KKV

Toimivammat markkinat – tietoisemmat kuluttajat

Kilpailu- ja kuluttajavirasto varmistaa, että markkinat toimivat mahdollisimman tehokkaasti ja reilusti kansantalouden ja kuluttajien eduksi.

KKV:ssä toimiva kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajansuojalainsäädännön noudattamista.  Valvonta kohdistuu erityisesti markkinointiin ja sopimusehtoihin. Kuluttajille ja yrityksille virasto tarjoaa tietoa ja toimintaohjeita, jotka ehkäisevät ongelmia jo ennalta.

KKV puuttuu myös kartelleihin ja yrityskauppoihin, jotta hinnat eivät nousisi tai laatu laskisi asiakkaiden vahingoksi. Lisäksi virasto huolehtii siitä, etteivät julkisyhteisöt hyödynnä elinkeinotoiminnassaan asemastaan johtuvia perusteettomia kilpailuetuja, ja syrjäytä näin tehokkaampia kilpailijoitaan markkinoilta tai estä markkinoiden uudistumista. Tehtäviin kuuluu myös varmistaa, että yhteisiä verovarojamme käytetään mahdollisimman tehokkaasti valvomalla, että julkiset hankinnat kilpailutetaan avoimesti ja tasapuolisesti.

KKV:n monipuolinen asiantuntemus perustuu tutkimukseen ja markkinoiden tuntemukseen. Analyysiemme avulla päättäjät pystyvät huomioimaan eri vaihtoehtojen vaikutukset markkinoiden toimivuuteen sekä kuluttajien ja yritysten asemaan.

Mitä palveluja voin saada?


Tutustu organisaation asiointikanaviin