suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Vakuudenasettamisvelvollisten matkapalveluyhdistelmien tarjoajien rekisteröinti

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain mukaan matkoja tarjoavan elinkeinonharjoittajan on asetettava maksukyvyttömyyden varalle vakuus Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) silloin, kun matkoista peritään maksu etukäteen tai niihin sisältyy kuljetus.

Vakuuden asettamisen myötä rekisteröidytään KKV:n vakuusrekisteriin. Vakuudesta korvataan matkustajille heidän maksamansa etukäteismaksut silloin, kun matka peruuntuu elinkeinonharjoittajan maksukyvyttömyyden vuoksi. Maksukyvyttömyystilanteessa KKV vastaa matkustajien paluukuljetuksista ja maksujen palautuksista.

Vakuusvelvoite koskee sekä matkanjärjestäjiä että ns. yhdistettyjä matkajärjestelyitä edesauttavia toimijoita. Jälkimmäisessä on kyse palvelukokonaisuudesta, jossa matkapalvelut ostetaan erillisillä sopimuksilla.

KKV seuraa vakuuden asettaneen elinkeinonharjoittajan vakuuden riittävyyttä ja jokaisen toimijan on raportoitava toiminnastaan KKV:lle säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa ja aina viipymättä silloin, kun toimintaan on tulossa vakuuteen vaikuttavia muutoksia.

Toimi näin

Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilla kerrotaan rekisteröitymisestä KKV:n ylläpitämään vakuusrekisteriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Velvollisuus asettaa vakuus ja rekisteröityä täyttyy silloin kun matka (vähintään kahden matkapalvelun yhdistelmä) kestää yli 24 tuntia tai siihen sisältyy majoitus yön yli, jos:

  • perit matkan varaus- ja/tai loppumaksun etukäteen
  • matkaan sisältyy matkustajien kuljetus
  • myyt matkapalveluyhdistelmiin hankkimiseen oikeuttavia lahjakortteja
  • toimit EU- tai ETA-alueen ulkopuolisen matkanjärjestäjän välittäjänä

Palvelu on maksullinen.

Rekisteriin merkityltä toimijalta peritään vuotuinen valvontamaksu. Valvontamaksusta lähetetään erillinen lasku. Maksuluokka määräytyy maksuvuotta edeltävän vuoden suurimman laskennallisen vakuusmäärän perusteella.


Määräaika

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennen matkapalveluyhdistelmien myynnin aloittamista.

Käsittelyaika

Rekisteröintihakemuksen käsittelyaika on 2–6 viikkoa. Huolellisesti täytetty hakemus jouduttaa asian käsittelyä. Hakemuksessa on huomioitava myös liitteenä toimitettavat asiakirjat.

Voimassaoloaika

Rekisteröinti on voimassa toistaiseksi. Toiminnan lopetusilmoitus on toimitettava tilintarkastajan allekirjoituksella riippumatta siitä, onko toimija tilintarkastusvelvollinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta (922/201)

Laki matkapalveluyhdistelmistä (901/2017)

Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista (921/2017)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKilpailu- ja kuluttajavirasto
Palvelusta vastaaKilpailu- ja kuluttajavirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Päivitetty: 17.12.2019