suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Yrityskauppavalvonta verkkosivuilla

  • Verkkosivu

Yrityskauppavalvonnan yhteydessä tehdyt lopulliset päätökset julkaistaan viraston verkkosivuilla noin 1–2 viikon kuluessa päätöksen tekemisestä. Ratkaisuista poistetaan ennen niiden julkaisemista liikesalaisuudet ja muut mahdolliset salassa pidettävät tiedot. Yrityskaupparatkaisuista tehdään myös tiedote, joka julkaistaan verkkosivuilla.

  • Yrityskaupparatkaisut: https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-jul ...

Palvelut

Tekstistä vastaa: Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Päivitetty: 2.3.2022