suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Hintojen ilmoittamisen valvonta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Aluehallintovirasto valvoo, että elinkeinonharjoittajat ilmoittavat kuluttajille tarjoamiensa tavaroiden ja palvelujen hinnat säännösten mukaisesti. Keskeinen säännös on ns. hintamerkintäasetus. Sen mukaan tavaroista on ilmoitettava myynti- ja yksikköhinta vähittäismyyntipaikassa ja sen yhteydessä olevassa näyteikkunassa sekä verkkosivustoilla. Yksikköhinnalla tarkoitetaan kilo-, litra-, metri-, neliömetri- tai kuutiometrihintaa.

Hintamerkinnät on tehtävä selkeästi ja yksilöidysti. Markkinoinnissa, kuten mainoksissa, yksilöidyn tavaran hinta on ilmoitettava tällä tavoin silloin, kun siinä annetaan jonkin hintatieto. Yleistä velvollisuutta ilmoittaa hinnat lehtimainoksissa ei siis ole. Palveluista on pidettävä esillä hinnasto liikehuoneistossa ja verkkosivustoilla.

Toimi näin

Puutteellisten hintamerkintöjen korjaamiseksi kuluttajan kannattaa ensimmäiseksi ottaa yhteys elinkeinonharjoittajaan.

Puutteellisista hintamerkinnöistä voi tehdä ilmoituksen myös aluehallintovirastoon. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

  • ilmoituksen kohteena olevan yrityksen nimi ja yhteystiedot
  • koskeeko ilmoitus myyntipaikan hintamerkintöjä vai markkinointia
  • mitä tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua ilmoitus koskee.

AVI ottaa tarpeen mukaan yhteyttä ko. elinkeinonharjoittajaan ja/tai tekee valvontakäynnin myyntipaikkaan.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä kuluttaja-asiamies käsittelevät säännösten tulkintaa edellyttävät hintamerkintäasiat. Linjakysymykset ratkaisee viime kädessä markkinatuomioistuin. Harhaanjohtavan markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonta ovat Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtäviä.

Kenelle ja millä ehdoin

Valvonnan kohteena voivat olla kaikki kulutushyödykkeitä tarjoavat elinkeinonharjoittajat. Aluehallintovirasto voi antaa elinkeinonharjoittajille määräaikoja, joihin mennessä havaitut hintojen ilmoittamista koskevat puutteet tulee korjata.

Valvontatoimet yksittäisen elinkeinonharjoittajan osalta voivat vaihdella sen mukaan, että lyhimmillään kyse on yhdestä valvontakäynnistä tai ilmoituksen tai verkkosivuston katsomisesta, kun hintojen ilmoittamisessa ei todeta puutteita. Puutteellisten hintamerkintöjen osalta toimet voivat kestää muutamasta viikosta useaan kuukauteen riippuen siitä, missä vaiheessa elinkeinonharjoittaja korjaa puutteet.

Viimeisenä vaiheena aluehallintovirasto voi kieltää säännösten vastaisen menettelyn ja asettaa kiellon tehosteeksi uhkasakon elinkeinonharjoittajalle. Tätä ennen aluehallintovirasto käyttää lievempiä keinoja, kuten kehotuskirjeitä. Yleensä valvontakampanjoita aloitettaessa pyritään siihen, että mahdollisimman moni elinkeinonharjoittaja korjaa puutteita jo kehotuskirjeiden perusteella.

Toimintaa ohjaavat kuluttajansuojalaki, hintamerkintäasetus ja muut hintojen ilmoittamista koskevat säädökset, joita on useita eri aloja koskien. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut hintojen ilmoittamista koskevia ohjeita eri aloilta kuten esimerkiksi autokoulujen osalta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKilpailu- ja kuluttajavirasto, Aluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 8.9.2020