suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Irrottaudu kartellista ja vapaudu seuraamusmaksusta

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) vie lähtökohtaisesti kaikki havaitsemansa kartellirikkomukset markkinaoikeuteen seuraamusmaksun määräämiseksi. Seuraamusmaksun määrä voi enimmillään olla 10 prosenttia kartelliin osallistuneen yrityksen liikevaihdosta.

Kartellin ensimmäisenä KKV:lle paljastanut yritys vapautuu kilpailulain 14 §:n perusteella seuraamusmaksusta. Seuraamusmaksusta vapautuminen on mahdollinen sekä ennen KKV:n tekemää yllätystarkastusta että tarkastuksen tekemisen jälkeen.

 • Jos KKV ei ole aloittanut tarkastusta, kartelliin osallinen vapautuu seuraamusmaksusta, mikäli se toimittaa yrityslausunnon sekä tietoja ja todisteita joiden perusteella KKV voi tehdä tarkastuksen.
 • Jos KKV on aloittanut tarkastuksen, seuraamusmaksusta vapautumisen edellytyksenä on, että kartelliin osallinen toimittaa yrityslausunnon sekä tietoja ja todisteita, joiden perusteella KKV voi todeta rikkomuksen.

Yrityslausunto, tiedot ja todisteet tulee toimittaa ennen kuin KKV on saanut ne muuta kautta.

Myös muut kartelliin osalliset kuin kartellin ensimmäisenä KKV:lle paljastanut yritys voivat hyötyä yhteistyöstään KKV:n kanssa. Muiden kartelliin osallisten yritysten seuraamusmaksua alennetaan, jos ne toimittavat yrityslausunnon sekä tietoja ja todisteita, jotka ovat merkityksellisiä kilpailunrajoituksen tai sen koko laajuuden tai luonteen toteamiseksi ja ennen kuin KKV on saanut tiedot muuta kautta. Tällaisten muiden kartelliin osallisten seuraamusmaksua alennetaan enintään 50 prosenttia. Alennuksen suuruuteen vaikuttavat tietojen toimittamisen ajankohta sekä tietojen merkityksellisyys kartellin selvittämisessä.

Toimi näin

Kilpailu- ja kuluttajavirastoon voi ottaa aluksi yhteyttä nimettömänä, esimerkiksi asiamiehen välityksellä, jolloin voi saada selville, onko seuraamusmaksusta vapautuminen mahdollinen. Samalla on mahdollisuus saada menettelyä koskevaa neuvontaa. Yritys, joka haluaa ilmoittaa KKV:lle osallistumisestaan kartelliin, voi ottaa virastoon yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostilla.

 • Puhelimitse, ks. yhteystiedot: https://www.kkv.fi/irrottaudu-kartellista
 • Sähköpostilla (luottamuksellisten viestien lähetys): https://securemail.kkv.fi/

Kenelle ja millä ehdoin

Yritys ei voi saada vapautusta seuraamusmaksusta, jos se on painostanut toista yritystä osallistumaan kartelliin. Pelkkä yrityksen johtava rooli tai aloitteellisuus kartellissa ei kuitenkaan estä seuraamusmaksusta vapautumista.

Seuraamusmaksusta vapautumisen ja seuraamusmaksun alentamisen edellytyksenä on, että yritys:

 • lopettaa osallistumisensa kilpailunrajoitukseen välittömästi toimitettuaan KKV:lle seuraamusmaksusta vapautumista tai alentamista koskevan hakemuksen;
 • toimii yhteistyössä KKV:n kanssa koko kilpailunrajoituksen selvittämisen ajan;
 • ei hävitä hakemuksen piiriin kuuluvia todisteita ennen hakemuksen toimittamista eikä hakemuksen toimittamisen jälkeen; ja
 • pitää salassa hakemuksen sisällön ja sen, että on tehnyt hakemuksen tai harkitsee hakemuksen tekemistä.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKilpailu- ja kuluttajavirasto
Palvelusta vastaaKilpailu- ja kuluttajavirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletenglanti, ruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Päivitetty: 24.8.2020