suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Lähetä vihje kartellista tai muusta kilpailunrajoituksesta

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Voit lähettää Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV:lle) vihjeen markkinoilla havaitsemastasi epäilyttävästä asiasta, joka voi olla osoitus kartellista tai muusta kielletystä kilpailunrajoituksesta. Vihjeet ovat tärkeitä viestejä markkinoiden toiminnasta, ja virasto käynnistää tarvittaessa niiden perusteella tarkemmat tutkimukset.

Voit antaa vihjeen myös nimettömänä.

Kerro KKV:lle, jos epäilet ett ...

Toimi näin

Jos epäilet kartellia:

  • Älä kerro kenellekään, että olet lähestynyt asiassa Kilpailu- ja kuluttajavirastoa. Selvityksen onnistumisen ja näytön hankkimisen kannalta on tärkeää, etteivät epäillyt yritykset tiedä viraston saaneen vihiä asiasta.
  • Voit antaa vihjeen kartellista tai muusta kielletystä kilpailunrajoituksesta vihjelomakkeella, joka on KKV:n verkkosivulla.

Kenelle ja millä ehdoin

Huomioi, ettei vihje johda sellaisenaan asian vireilletuloon virastossa. KKV ei välttämättä vastaa saamaansa vihjeeseen.

Asian vireille saaminen virastossa edellyttää varsinaisen toimenpidepyynnön tekemistä.

Tausta ja lainsäädäntö

Kilpailulaki

Palvelun toteuttaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Palvelusta vastaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Tekstistä vastaa: Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Päivitetty: 1.4.2022