suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Utkomststöd

Om dina inkomster och tillgångar inte räcker till för de dagliga utgifterna, kan du ansöka om

1. utkomststöd från FPA och

2. kompletterande och förebyggande utkomststöd från ditt välfärdsområde. 

Innan du ansöker om grundläggande utkomststöd måste du ta reda på om du har möjlighet att få andra förmåner eller inkomster. Utkomststödet är den form av utkomstskydd som kommer i sista hand.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Rätt till utkomststöd

Innan du ansöker om grundläggande utkomststöd måste du ta reda på om du har möjlighet att få andra förmåner eller inkomster.