suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ledning av affärsverksamheten

Tydliga roller för de ledande personerna är centralt i utvecklingen av affärsverksamheten. Ägarna, styrelsen och verkställande direktören har alla egna ansvarsområden i företagets verksamhet. När du sköter din roll på ett ansvarsfullt sätt skapar du en bra grund för företagets framgång. Du kan främja ditt företags utveckling också genom bra ledning och chefsarbete.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 26.10.2020