suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ledningsmodeller

Ledning kan indelas i långsiktig strategisk ledning och daglig verksamhetsfokuserad operativ ledning. Ledningsmodeller är till exempel kvalitets-, personal-, mål- och processledning. Med hjälp av modellerna utvecklar du ditt företag i önskad riktning. Välj en lämplig ledningsmodell utifrån ditt företags situation eller livscykelfas.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 30.9.2020