suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ledningsmodeller

Ledning kan indelas i långsiktig strategisk ledning och daglig verksamhetsfokuserad operativ ledning. Med hjälp av ledningsmodellerna utvecklar du ditt företag i önskad riktning. Välj en lämplig ledningsmodell utifrån ditt företags situation eller livscykelfas.

Ledningsmodeller är till exempel 

  • kvalitetsledning
  • personalledning
  • målledning
  • processledning.

Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 29.10.2021