suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Innan verksamheten expanderas till Finland

När du planerar att expandera ditt utländska företags verksamhet till Finland ska du sätta dig in i dina obligatoriska skyldigheter och de ekonomiska kostnaderna för dem.

Innan företagets arbeten påbörjas i Finland:

  • utse en företrädare för ditt företag i Finland eller grunda ett nytt företag i Finland
  • sätt dig in i skatterelaterade frågor
  • informera arbetarskyddsmyndigheten om dina arbetstagare som du sänt till Finland
  • skicka utredningar enligt beställaransvarslagen till dina avtalspartner om ditt företag är underleverantör till ett annat företag eller hyr ut sina arbetstagare till ett annat företag.

Innan dina arbetstagare börjar arbetet i Finland:

  • se till att alla dina arbetstagare ha rätt att arbeta i Finland
  • bekanta dig med beskattningsrelaterade ärenden
  • utred till vilken stat du ska betala arbetstagarnas socialförsäkringar
  • teckna ett arbetsavtal för dina arbetstagare
  • ta hand om arbetstagarnas arbetssäkerhet och företagshälsovård.

Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
I samarbete med: Migrationsverket, Olycksfallsförsäkringscentralen, Regionförvaltningsverket, Skatteförvaltningen, Sysselsättningsfonden
Uppdaterad: 2.1.2024