suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lägga ner företagsverksamhet i Finland

När ditt utländska företags verksamhet i Finland upphör ska du

  • göra en nedläggningsanmälan
  • granska förskottsskattebeloppet
  • deklarera och betala momsen och arbetsgivarprestationerna
  • lämna skattedeklarationen.

Ärenden som anknyter till nedläggningsanmälan och beskattningen

När ditt företag lägger ned sin verksamhet i Finland ska du skicka en nedläggningsanmälan till företags- och organisationsdatasystemet. Med samma anmäla får både Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen uppgifter om nedläggningen.

Kontrollera att ditt företag har betalat förskottsskatt enligt rätt belopp. Kom ihåg att lämna nödvändiga skattedeklarationer och betala skattena efter nedläggningen av ditt företag.

Bevara uppgifterna om dina utsända arbetstagare

Om ditt utländska företag har skickat sina arbetstagare till Finland ska du bevara uppgifterna om dem och  utsändandet i två år efter att utsändningen avslutats. 


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
I samarbete med: Migrationsverket, Olycksfallsförsäkringscentralen, Regionförvaltningsverket, Skatteförvaltningen, Sysselsättningsfonden
Uppdaterad: 30.11.2021