suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Avtal om andelslagsbildning och andelslagets stadgar

Etableringsavtalet och stadgarna är andelslagets officiella etableringsdokument. Du ska göra upp dokumenten skriftligt och bifoga dem till andelslagets etableringsavtal. Etableringsavtalet är de grundande medlemmarnas gemensamma beslut om att grunda andelslaget. Vid sidan av lagen om andelslag innehåller stadgarna bestämmelser som förpliktigar andelslaget och dess medlemmar och som andelslaget ska följa.


Ansvarig för texten: Suomi.fi redaktion
Uppdaterad: 24.8.2023