suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Andelslagets förvaltning och organ

Andelslagets förvaltning består av styrelsen, andelsstämman eller fullmäktigen som ersätter den. Andelsstämman har högsta beslutanderätt i ärenden som enligt lagen om andelslag eller stadgarna ankommer på den. Andelslaget kan även ha en verkställande direktör som leder den praktiska verksamheten och ett förvaltningsråd som övervakar förvaltningen.


Ansvarig för texten: Suomi.fi redaktion
Uppdaterad: 9.4.2021