suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sökande av ändring i beskattningen

Vid behov kan du söka ändring i ett beslut med anknytning till beskattning. I anvisningen om sökande av ändring som medföljer beslutet hittar du tidsfristerna för sökande av ändring och annan nödvändig information. Ändring söks i regel med en omprövningsbegäran till skatterättelsenämnden. Om du inte är nöjd med skatterättelsenämndens beslut ska du anföra besvär till förvaltningsdomstolen.


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 30.7.2019