suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lön och arbetsgivarprestationer

Om ditt företag betalar löner regelbundet ska du anmäla dig till arbetsgivarregistret. Anmäl uppgifter om löner, förskottsinnehållningar och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter till inkomstregistret varje månad. Betala förskottsinnehållningarna och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter till Skatteförvaltningen enligt vad som överenskommits.

Kom ihåg att även betala andra obligatoriska avgifter och försäkringar. Om dessa kan du läsa mer i avsnittet Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 23.1.2020