suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lön och arbetsgivarprestationer

Om ditt företag betalar löner regelbundet ska du 

  • anmäla dig till arbetsgivarregistret
  • anmäl uppgifter om löner, förskottsinnehållningar och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter till inkomstregistret varje månad
  • betala förskottsinnehållningarna och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter till Skatteförvaltningen enligt vad som överenskommits
  • Kom ihåg att även betala andra obligatoriska avgifter och försäkringar.

Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 20.5.2021