suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt betalas på försäljning av varor och tjänster. Anmäl dig till registret för mervärdesskatteskyldiga. Deklarera och betala mervärdesskatten på eget initiativ varje skatteperiod.


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 14.6.2019