suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Drifttagning av appen Finnish Authenticator

När du vill ta i bruk identifieringstjänsten Finnish Authenticator måste du först registrera utlänningens identifikation (UID) och därefter verifiera din identitet med hjälp av appen Finnish Authenticator. 

I samband med denna första identifiering tar du en bild av dig själv och ditt pass eller nationella identitetsbevis. Identifieringstjänsten bekräftar din identitet om bilden du tagit och personhandlingens uppgifter motsvarar varandra. 

Efter registreringen och drifttagningen av appen kan du logga in i e-tjänsten med utlänningens identifikation eller e-post, lösenord och appens PIN-kod.


Uppdaterad: 2.11.2022