suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Så här identifierar du dig i e-tjänsten

När du vill logga in i e-tjänsten ska du först gå till sidan för den tjänst som du vill använda. Börja aldrig identifiera dig med en adress som sparats i bokmärken eller i webbläsarens historikuppgifter. På sidan Nätbedrägeri hittar du närmare anvisningar om vad du bör beakta när du använder tjänster på webben.

Så här loggar du in i tjänsten

Gör så här när du vill logga in i e-tjänsten: 

  1. Börja identifiera dig genom att klicka på tjänstens egen identifierings- eller inloggningsknapp.
  2. Välj identifieringssätt enligt vilket identifieringsverktyg du använder.
  3. Följ instruktionerna för det identifieringssätt du valt. 

Om du använder något Europeiskt lands identifieringsverktyg eller Finnish Authenticator-applikationen kan identifieringssättet vara valbart, men det är möjligt att uträtta ärenden endast om utlänningar är tillåtna i e-tjänsten i fråga. Kontrollera tjänstens egna anvisningar om du kan uträtta ärenden med det identifieringsverktyg för utlänningar som du använder.

Om identifieringen inte lyckas ska du först kontrollera om svaret finns på sidan Hjälp vid problemsituationer.

Om du vill avbryta identifieringen, använd Avbryt knappen. Gå aldrig bakåt med knappen Tillbaka i webbläsaren.

Videor på teckenspråk


Uppdaterad: 1.11.2022

Är du nöjd med innehållet på denna sida?