suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Finnish Authenticator -identifieringstjänsten

Med hjälp av identifieringstjänsten för utländska medborgare, dvs. Finnish Authenticator, kan utlänningar använda de elektroniska tjänster inom den offentliga förvaltningen i Finland som tillåter idenfikation med Finnish Authenticator appen.

Identifiering med appen är avsedd för utlänningar som inte har ett finländskt identifieringsverktyg. Kontrollera i tjänstens egna anvisningar om du kan identifiera dig i e-tjänsten med Finnish Authenticator appen.

Finnish Authenticator Identification Service (på engelska).Öppnas i ett nytt fönster.


Uppdaterad: 19.6.2023

Är du nöjd med innehållet på denna sida?