suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Ansök om en förrättning

  • Webbsida

Ansök om lantmäteriförrättning om du vill

  • avstycka en fastighet som du äger i flera fastigheter (styckning)
  • dela din fastighet (klyvning)
  • lösa in tillandning, en del av en tomt eller ett allmänt ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Lantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska, nordsamiska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 3.5.2021