suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stadsmiljösektorns kundtjänst

  • Serviceställe

Vi betjänar dig i ärenden gällande parkering, gator och parker.

Vi kan också hjälpa till med ärenden som gäller byggnadstillsyn och stadsmätning.

Vi ger också råd till företagskunder.

Besöksadress

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors

Betjäningstider

måndag 12.00–15.00
tisdag-onsdag 8.30–12.00
torsdag-fredag 12.00–15.00

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 22.2.2024