suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan on tomthöjd

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

En person som ansöker om bygglov ska bifoga en bygglovskarta samt en förteckning över ägarna av grannfastigheterna, för hörande av grannarna. Anmälan om tomthöjd är en del av materialet för bygglovskartan. I anmälan anges höjdförhållandena på gårdsområden jämfört med gatuhöjden och grannfastigheterna.

Kartmaterialet med bygglov beställs enligt anvisningarna i stadsmätningstjänsternas meddelande ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Visningen av tomtens höjdläge kan begäras av kommunens fastighetsväsende. Visning av tomtens höjdläge är en mätningsåtgärd som visar byggplatsens höjdläge.

Med utmärkning av byggnadsplatsen visas byggnadens planenliga plats. Vid lägessynen konstateras byggnadens plats. Vid behov ges ett utlåtande om det. Slutsynen kan inte utföras innan lägessynen har gjorts.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 31.3.2024