suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stadsmiljösektorns kundtjänst

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Vi betjänar dig via e-post, per telefon och vid vårt verksamhetsställe i Fiskehamnen.

Vi ger kostnadsfri rådgivning och information i ärenden kring parkering, byggande samt gator och parker. Vid behov hänvisar vi dig till rätt expert.

Du kan fråga oss till exempel om

- Stadsmiljösektorns tjänster

- boende- eller företagsparkeringstillstånd

- hyrning av gatu- och parkområden

- lantmäter ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 25.2.2024