suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Boendeparkering

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Tillstånd för boendeparkering ger dig rätt att mot en månadsavgift parkera på markerade boendeparkeringsplaster i ditt bostadsområde. Kontrollera alltid på trafikmärket att det är möjligt att parkera vid sidan av gatan eller på parkeringsområdet med boendeparkeringstecknet. Tillståndet garanterar dock inte en parkeringsplats.

Tillståndet kostar 45 eller 60 euro per månad beroende på område. Låg ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Parkeringstillstånd för boende ges till varje person som enligt uppgifterna i befolkningsregistret bor i området, har ett körkort och enligt motorfordonsregistret äger eller innehar en person-, paket- eller mopedbil eller en motorcykel.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 7.4.2024