suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Schaktning på allmänna områden

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Om du gör schaktning på gatan, gång- eller cykelvägen, torg eller park, måste du fylla i anmälan om arbete på allmänna områden.

Skaffa först en aktuell ledningsutredning från Ledningstjänsten. Bifoga en plan för tillfälliga trafikarrangemang till anmälan.

Arbetet får inte inleds innan man har fått tillståndsbeslutet.

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 31.3.2024