suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stadsodling

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Föreningar och samfund kan hyra mark från staden för småskalig stadsodling. Inom stadsodlingen odlar man växter i odlingskärl, -flak, -säckar eller i små lotter.

Enskilda stadsbor kan direkt kontakta en odlingsförening eller själv grunda en förening för stadsodling.

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 25.2.2024