suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Företagsparkering

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Med ett områdesspecifikt företagsparkeringstillstånd får du parkera på boendeparkeringsplatser i det boendeparkeringsområdet där ditt företag finns. Du får parkera i alla boendeparkeringsområden med alla områdenas företagsparkeringstillstånd.

Tillståndet är avsett för företag, offentliga organ och näringsidkare.

Vi beviljar högst fem tillstånd för varje verksamhetsställe. Ett tillstånd kan e ...

Gör så här

Ansök om tillstånd för företagsparkering - Ansök om tillstånd för företagsparkering: kymp.pysakointitunnus@hel.fi

Säg upp tillstånd för företagsparkering - Säg upp tillstånd för företagsparkering: kymp.pysakointitunnus@hel.fi

Förläng giltighetstiden för företagsp... - Förläng giltighetstiden för företagsparkeringstillståndet: kymp.pysakointitunnus@hel.fi

För vem och på vilka villkor

Tillståndet kan inlösa av de företag, offentliga samfund eller näringsidkare som är verksamma inom parkeringszonen för boende.

Tillståndet kan beviljas för en person- eller paketbil, motorcykel, mopedbil eller annan bil vars totala massa är högst fyra ton. Om fordonet tas ur trafik, upphör tillståndet att gälla.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 31.3.2024