suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arrendering av tomter och överföring av arrenderätt

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Ansök om korttidsarrende för tomten innan du ansöker om bygglov och långtidsarrende i god tid så att arrendeavtalet har undertecknats innan byggandet inleds eller vid en separat överenskommen tidpunkt. Meddela staden om överföring av arrenderätten till de tomter som ägs av Helsingfors stad.

Gör så här

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 31.3.2024