suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Förflyttning av fordon

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Vi använder skyltar med flyttningsuppmaning för att informera om när fordonet ska flyttas annanstans. Du får även information om förflyttningar i samband med gatuputsning per sms och på webbplatsen Puhdistussuunnitelmat.

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 31.3.2024