suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Silvervägens servicehus/Norra Haga servicecentral

  • Serviceställe

Servicecentralen är en öppen mötesplats som stöder dig att bo hemma och främjar ditt välmående.

Norra Haga servicecentral är en gemensam servicecentral för servicehuset på Silvervägen som upprätthålls av Helsingfors stad och Mariankoti som upprätthålls av seniorstiftelsen. Vi ordnar verksamhet i både Silvervägens och Mariankotis verksamhetsställen. Verksamhetsställena ligger bredvid varandra i n ...

Besöksadress

Silvervägen 14
00440 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-söndag 8.00–18.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 31.3.2023