suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Servicepunkt för FPA-tjänster, Kimitoöns kommun

  • Serviceställe

FPA- tjänster fungerar som distansservice vid servicepunkten i Dalsbruk. Till FPA- tjänster hör nättjänster, telefontjänst och möjlighet till telefontidsbokning.

Inom telefontjänsten och telefontidsbokningen sköter vi med kunden till exempel kartläggning av servicebehov, rådgivning, vid behov mottagning av muntliga ansökningar, servicehandledning och säkerställande av fortsättningen.

Besöksadress

Ingång från baksidan av huset, 2 våningen (socialenhetens utrymme).

Kolabacksvägen 2 (kerr/vån. 2)
25900 Dalsbruk

Betjäningstider

onsdag 9.00–13.00

Tjänster

Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 12.6.2023