suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Botby grundskola

  • Serviceställe

Botby grundskola är en enhetlig grundskola med förskola, specialklasser och årskurserna 1–9. Skolan har cirka 500 elever.

Besöksadress

Blomängsvägen 2
00900 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 15.11.2023