suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Assistenttjänster och hjälpmedel

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

En elev som är handikappad och behöver särskilt stöd får avgiftsfritt de tolknings- och assistenttjänster, övriga undervisnings- och elevvårdstjänster samt särskilda hjälpmedel som han eller hon behöver för sin skolgång.

Skolgångsassistenterna arbetar i skolorna och i de eftermiddagsverksamhetsgrupper som utbildningsverket ordnar.

Särskilda hjälpmedel som studierna kräver, till exempel särsk ...

Gör så här

Fostrans- och utbildnings... - E-postservice vid fostrans- och utbildningssektorns servicerådgivning: koulutusneuvonta@hel.fi

För vem och på vilka villkor

Rektorn beslutar om assistans ¿ på grundval av vårdnadshavarens anhållan och ett expertutlåtande.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever som är handikappade eller av annan orsak i behov av särskilt stöd har rätt att få tolknings- och assistenttjänster utan extra kostnad. Avsikten är att garantera eleven grundförutsättningar för inlärning och skolgång och en så tillgänglig inlärningsmiljö som möjligt.

Hjälpmedlen kan till exempel vara individuellt inlärnings- och undervisningsmaterial, tekniska anordningar, klassrumsmöbler samt ramper, räcken och hissar som gör det lättare att röra sig i skolbyggnaden.

Skolan sköter de praktiska arrangemangen.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 23.2.2024