suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Förlängd läroplikt

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Barnet omfattas av förlängd läroplikt om det på grund av svårt handikapp eller sjukdom inte är möjligt för honom eller henne att på nio år uppnå de fastställda målen. Beslutet om förlängd läroplikt fattas i regel innan läroplikten inleds.

Den förlängda läroplikten inleds vanligtvis det år som barnet fyller sex år.

Vårdnadshavaren beslutar om barnet som femåring ska delta i den förskoleunderv ...

Gör så här

Fostrans- och utbildnings... - E-postservice vid fostrans- och utbildningssektorns servicerådgivning: koulutusneuvonta@hel.fi

För vem och på vilka villkor

Barnet omfattas av förlängd läroplikt om det inte är möjligt för henne eller honom att på nio år uppnå de fastställda målen.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 23.2.2024