suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Grundläggande utbildning (årskurserna 1-6)

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

En elev har rätt att gå i skola inom det elevupptagningsområde han eller hon bor i. Det är den skolan som är elevens s.k. närskola.

En elev har förstahandsrätt till en plats i

-sin egen närskola

-en annan lämplig skola för att kunna fortsätta med studierna i ett främmande språk

-en annan lämplig skola för att få undervisning i ett A-språk (franska eller tyska) som inte ordnas i den egna skol ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Läroplikten börjar det år då barnet fyller sju år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande utbildningen är utbildning i enlighet med läroplanen, som stöder elevernas utveckling som människor och medlemmar i samhället samt lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den ger alla samma behörighet till fortsatta studier på andra stadiet.

Barn som stadigvarande bor i Finland blir läropliktiga det år de fyller sju år. Läropliktigheten upphör när de har avlagt lärokurserna i den grundläggande utbildningen eller när det har gått tio år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av en skada eller sjukdom. Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningens lärokurser till exempel på ett vuxengymnasium eller en folkhögskola och ett arbetarinstitut.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 23.2.2024