suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Undervisning i den egna religionen

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Eleven studerar något av följande:

- evangelisk-luthersk religion

- ortodox religion

- livsåskådningskunskap

- sin egen religion.

De elever som hör till det evangelisk-lutherska samfundet deltar alltid i undervisningen i evangelisk-luthersk religion. De elever som hör till det ortodoxa samfundet deltar i undervisningen i antingen ortodox eller evangelisk-luthersk religion. De elever som ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Vårdnadshavaren ansöker om möjlighet att få undervisning i den egna religionen genom att fylla i en blankett.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande utbildningen är utbildning i enlighet med läroplanen, som stöder elevernas utveckling som människor och medlemmar i samhället samt lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den ger alla samma behörighet till fortsatta studier på andra stadiet.

Barn som stadigvarande bor i Finland blir läropliktiga det år de fyller sju år. Läropliktigheten upphör när de har avlagt lärokurserna i den grundläggande utbildningen eller när det har gått tio år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av en skada eller sjukdom. Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningens lärokurser till exempel på ett vuxengymnasium eller en folkhögskola och ett arbetarinstitut.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 23.2.2024