suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Undervisning i det egna modersmålet och hemspråket

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

För eleven ska erbjudas undervisning i det egna modersmålet eller hemspråket. Undervisning ordnas utifrån elevernas anmälningar.

Eleven anmäler sig till undervisningen i det egna modersmålet samtidigt som eleven anmäler sig till skolan eller till årskurs 7. Anmälningar tas emot även under andra tider. Då ska man använda en separat blankett. Blanketten kan fås från skolan eller på sektorn för f ...

Gör så här

Fostrans- och utbildnings... - E-postservice vid fostrans- och utbildningssektorns servicerådgivning: koulutusneuvonta@hel.fi

För vem och på vilka villkor

Till undervisningen kan de elever i Helsingfors stads skolor eller avtalsskolor anmäla sig

- vilkas modersmål är något annat än finska eller svenska

- som hemma talar något annat språk än finska eller svenska.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande utbildningen är utbildning i enlighet med läroplanen, som stöder elevernas utveckling som människor och medlemmar i samhället samt lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den ger alla samma behörighet till fortsatta studier på andra stadiet.

Barn som stadigvarande bor i Finland blir läropliktiga det år de fyller sju år. Läropliktigheten upphör när de har avlagt lärokurserna i den grundläggande utbildningen eller när det har gått tio år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av en skada eller sjukdom. Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningens lärokurser till exempel på ett vuxengymnasium eller en folkhögskola och ett arbetarinstitut.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 23.2.2024