suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Egenvårdstjänsten

  • E-tjänst

I denna tjänst kan du boka, ändra och avboka mottagningstider.

I den elektroniska Egenvårdstjänsten hittar du följande hälsouppgifter:

  • bokade tider till Soites enheter
  • huvuddiagnoser och bestående diagnoser
  • läkemedelsordinationer
  • vaccinationsuppgifter
  • kontroll av INR-värde och läkemedelsdos förknippat med antikoagulationsbehandling (t.ex. Marevan)
  • ändring och kontrollering av de egna ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Tjänster

Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 2.11.2022