suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Mödra- och barnrådgivningarna

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Målet med mödrarådgivningarnas verksamhet är att trygga den gravida kvinnans och fostrets hälsa och välbefinnande. Dessutom är målet att främja de blivande föräldrarnas och hela familjens hälsa och välbefinnande. Man försöker också främja hälsosamheten och tryggheten i barnets kommande utvecklingsmiljö.

Centrala uppgifter inom barnrådgivningsarbetet är att följa upp barns hälsotillstånd, tillväx ...

Gör så här

Du kan kontakta rådgivningen via DigiSoites Egenvårdstjänst eller genom att ringa rådgivningarnas centraliserade telefontjänst.

För vem och på vilka villkor

Rådgivningstjänsterna är avsedda för gravida personer och för barn under skolåldern samt deras familjer.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gravida kvinnor och familjer som väntar barn har rätt till mödrarådgivningens tjänster. Rådgivningsbyrån följer upp graviditeten och hur barnet och modern mår efter förlossningen. Rådgivningen stöder också föräldraskapet. Det är bra att avtala om det första besöket genast när graviditeten är säker.

Vid mödrarådgivningen görs de undersökningar som behövs, fostrets hjärtljud följs och den gravidas fysiska och psykiska välbefinnande stöds. Om det uppstår problem under graviditeten skickar läkaren eller hälsovårdaren den gravida på undersökningar till mödrapolikliniken. Under graviditeten kan en blivande mor delta i två ultraljudsundersökningar.

Mödrarådgivningen strävar efter att identifiera stödbehov hos gravida och deras familjer så tidigt som möjligt. Gravida och deras familjer stöds i samarbete med till exempel social- och missbrukartjänster.

Mödrarådgivningen kan också hjälpa med ansökan om föräldraförmåner och skriva ut intyg som behövs för ansökningarna. Om ett barn föds utom äktenskapet kan barnets far bekänna faderskapet på rådgivningen under graviditeten. Den gravidas make eller en annan stödperson är alltid välkommen med till rådgivningsbyrån.

Servicen tillhandahålls av

Soite

Ansvarig för tjänsten

Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 9.2.2024