suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Lestijärvi rådgivning

  • Serviceställe

Till rådgivningstjänsterna hör mödra-, barn- och preventivrådgivningstjänster.

Besöksadress

Niemeläntie 3 A
69440 Lestijärvi

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Tjänster

Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 7.9.2023