suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Preventivrådgivningstjänster

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Preventivrådgivning är avsedd för personer som behöver förhindra graviditet. Målet är att hitta det ändamålsenliga och lämpliga preventivmedlet för varje individ och par. Preventivrådgivning ges i fråga om val av preventivmedel, användning av preventivmedel och uppföljning av användningen. Före mottagningen lönar sig också att bekanta sig med de olika alternativen och att fundera på vad man önskar ...

Gör så här

Du kan boka tid digitalt till preventivrådgivningen i ditt område.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Unga och vuxna kan få familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivning som stöd för sina egna familjeplaner. Rådgivning erbjuds i regel på social- och hälsovårdscentraler och sjukhus, mödrarådgivningen samt inom skol- och studerandehälsovården.

Familjeplanerings- och preventivmedelsrådgivningen erbjuder också andra tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa. De kan gälla till exempel barnlöshet, främjande av sexuell hälsa, bekämpning av könssjukdomar, förebyggande av våld som kränker sexualiteten, sexuell läggning, könsupplevelse och parförhållande.

Servicen tillhandahålls av

Soite

Ansvarig för tjänsten

Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 8.2.2024