suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Barnrådgivningar

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Centrala uppgifter i barnrådgivningsarbetet att följa upp barnets hälsotillstånd, tillväxt och helhetsmässiga utveckling samt att undersöka familjens välbefinnande och att ge familjen stöd. Utgångspunkten i arbetet är att identifiera barnets och familjens individuella behov och att stödja resurserna.

Barnrådgivningen besöks regelbundet i enlighet med uppföljningsprogrammet och enligt barnets ell ...

Gör så här

Du kan kontakta rådgivningen digitalt via DigiSoites Egenvårdstjänst eller genom att ringa rådgivningarnas centraliserade telefontjänst.

För vem och på vilka villkor

Barnrådgivningstjänsterna är avsedda för barn under skolåldern och deras familjer. Barnet och familjen övergår till barnrådgivningen när barnet är 2-3 veckor gammalt. Tidsbokningar för barn i 2-6-års åldern görs digitalt.

Servicen tillhandahålls av

Soite

Ansvarig för tjänsten

Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 15.1.2024