suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Utdelning av vårdmaterial

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Utdelningen av vårdmaterial erbjuder vårdmaterial eller vårdtillbehör för kroniskt sjuka patienter inom öppenvården och för patienter som behöver dem vid behandling av sin sjukdom eller för att följa med ett följdtillstånd efter en sjukdom.

En klient omfattas av utdelningen av vårdmaterial när användningen av vårdmaterial har varat i över tre månader. Utdelningen kan även inledas omedelbart om kl ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

En läkare eller yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården beslutar vem som får vårdmaterial. Ett villkor är i regel att sjukdomen är långvarig, det vill säga varar i mer än tre månader.

För att få vårdmaterial behövs det ett beslut från den vårdande enheten. Materialet är avgiftsfritt för klienterna och klienten får vårdmaterial för tre månader åt gången.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För att sköta vissa kroniska sjukdomar hemma behövs vårdmaterial. Vårdmaterial som delas ut är bland annat stomi-, sårvårds-, diabetes-, katetriserings- och dialysartiklar. Det tillhandahålls även blöjor för personer med medelsvår eller svår urin- eller avföringsinkontinens.

Vårdmaterial delas också ut i samband med hemsjukvård och hemsjukhusvård.

Servicen tillhandahålls av

Soite

Ansvarig för tjänsten

Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 15.2.2024