suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

I social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning informerar vi om de tjänster Soite erbjuder och om att hänvisas till tjänster samt också om de möjligheter privata och tredje sektorn i området har att hjälpa och erbjuda stöd. Från tjänsten fås också rådgivning och handledning gällande social trygghet.

Du kan kontakta social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning i Soite till exempel i följande situa ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rådgivning tillhandahålls i hurdana social- och hälsotjänster som erbjuds. Klienterna får råd till exempel i frågor gällande hälso- och sjukvård, rehabilitering, ekonomiska problem, missbrukarproblem, barnskydd, kriser i livet, småbarnspedagogik och åldrande. Servicerådgivarna berättar hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna anlita dem. De hänvisar till alla producenter som tillhandahåller tjänster.

Råd i social- och hälsotjänster kan man få till exempel per telefon eller genom att man uppsöker ett serviceställe. Rådgivarna fattar inga beslut angående tjänsterna.

Servicen tillhandahålls av

Soite

Ansvarig för tjänsten

Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 14.2.2024