suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stöd i sorgen

Det finns stöd att få i sorgen. Att diskutera med andra som också upplevt sorg hjälper den sökande att se framåt. 

För hanteringen av förlusten kan barn och ungdomar få hjälp av bland annat yrkesutbildade inom social- och hälsovården.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Sorgearbete och kamratstöd för den sörjande

Yrkesutbildade personer och stödgrupper hjälper i sorgearbetet efter en anhörigs död.

Stöd till barnet när en förälder har avlidit

För hanteringen av förlusten kan barn och ungdomar få hjälp av bland annat yrkesutbildade inom social- och hälsovården.