suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Affärsplan

Affärsplanen berättar hur ditt företag tänker förverkliga sin affärsidé i praktiken. I planen kan du beskriva bland annat ditt företags produkter och kunder samt marknadsläget i branschen. Gör också upp en finansieringskalkyl och en lönsamhetskalkyl. Uppdatera affärsplanen regelbundet och utnyttja den för att utveckla din företagsverksamhet. 


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 22.3.2019